Hit enter after type your search item
Bilgi Rehber

Ansiklopedik Bilgi

Home / Nedir / Cinsellik Nedir?

Cinsellik Nedir?

/
/
/
479 Views

Cinsellik

Cinsellik, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kişinin bedensel ve ruhsal katılımı ile gerçekleşen, doyum ve üreme sağlayıcı doğal bir eylemdir. Cinsellik, “cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, erotizm, sevgi, üreme” gibi birçok alt boyutlardan oluşmaktadır. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği 2008 yılında yayınladığı bir araştırmada cinselliğin merak edilen aynı zamanda yasaklanan, çok bilindiği savunulan fakat az bilinen, bir taraftan övünülen diğer taraftan ise utanılan bir konu olması nedeni ile öznel olmakla birlikte zorlu bir konu olduğu ifade edilmektedir. Yine Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cinselliğin fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal alanlarda kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkisi bulunmakta ve cinsellik, “psikolojik, sosyal, ekonomik, politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal” faktörlerden etkilenmektedir.

Cinsellik nörolojik, vasküler ve endokrin sistemlerin etkileşimi ile birlikte karmaşık bir süreçte oluşmaktadır. Mahremiyet, duygusal ifade, zevk, şefkat ve aşk gibi temel ihtiyaçları içinde barındırmaktadır. Bu temel ihtiyaçlar doğrultusunda birey ve sosyal yapılar arasında oluşan etkileşim aracılığı ile gerçekleşmektedir. İnsan cinselliğini araştıran ilk kapsamlı çalışma Kinsey ve arkadaşları tarafından yayınlanmış ve bu çalışma cinselliğin anlaşılması konusunda bir dönüm noktası sayılmıştır. Master ve Johnson ise ilk kez laboratuvar ortamında insan cinselliğini incelemiştir.

Cinsellik eşler arasında ilgi, yakınlık, sevgi, istek ve zevk duygularının oluşmasını ve üremeyi sağlamaktadır. Sağlıklı bir cinsel yaşam için uyumlu eş, doğru zaman ve uygun ortamın olması gerekmektedir. Cinsellik yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edildiğinde cinsellikle ilgili problem yaşandığında yaşamın başka alanları ve sonuçta bütün yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Cinsel doyumun yüksek olması, fiziksel ve psikolojik sağlığın daha iyi durumda olmasını ve kişinin daha iyi bir yaşam kalitesi sürdürmesini sağlamaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar