Hit enter after type your search item
Bilgi Rehber

Ansiklopedik Bilgi

Home / Kimdir / Jean Baudrillard

Jean Baudrillard

/
/
/
517 Views

Jean Baudrillard (1929-2007)

Fransız düşünür Jean Baudrillard, 1929 yılında Reims’de doğdu. Meslek yaşamına Almanca öğretmeni olarak başladı. 1966 yılında Nanterre Üniversitesinde Henri Lefebvre ile tanıştı ve çalışmalarına devam etti. Bertolt Brecht’ten şiirler, Peter Weiss’in tiyatro oyunlarını ve Wilhelm E. Mühiman’ın “Üçüncü Dünya’nın Devrimci Cennetleri”ni çevirmiş olan yazar, ders ve konferans vermek üzere başta ABD ve Japonya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine gitmiştir. Nanterre Üniversitesinde sosyoloji dersleri veren Baudrillard 1990 yılında profesörlük ünvanını almıştır

Baudrillard’ın eserlerinin büyük bir kısmını Türkçe’ye kazandıran Prof. Dr. Oğuz Adanır, yazarı Türkiye’ye davet ederek, İzmir ve İstanbul’da konferans vermesini sağlamıştır. Günümüz entelektüel dünyasının en önemli isimlerinden olan Baudrillard kitaplarında esas olarak simülasyon, kitlelerin zihniyeti, öteki, baştan çıkarma gibi konuları incelemiştir. Üretimin rasyonel bir etkinlik olmadığını ileri sürmüş, tüketicinin reklam vb. yollarla aldatılmasını göz boyayıcı bir oyun ve hem üretimi hem de tüketicinin isteğini tehdit eden bir öge olarak nitelemiştir.

Simülasyon kuramıyla adından sıklıkla söz ettiren düşünür, farklı ve kışkırtıcı üslubuyla özgün düşünceler ortaya koymuştur. Kitle iletişim araçları ve tüketim üzerine 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan Fransız Sosyolog’un simulasyon kavramı ‘Matrix’ filmi’ne konu olmuş ve filmin bir sahnesinde “Simülakrlar ve Simülasyon” kitabı da görüntülenmiştir. Kendisini hiçbir zaman postmodern olarak tanımlamasa da postmodernizm denince akla ilk gelen isimlerden biri olmuştur.

Körfez Savaşı sırasında Fransız televizyonunda görüşlerine en çok başvurulan düşünür olmuş, kitle iletişim araçlarında bir star haline gelmiştir. İngilizce çevirilerinin dışında İtalya, Meksika, Brezilya ve Japonya gibi ülkelerde eserlerinin büyük bir bölümü çevrilmiştir. 2007 yılının Mart ayında yaşamını yitirmiştir.

Başlıca eserleri:

Le Système des Objets [1968];

La Société de Consommation [1970; Tüketim Toplumu, Çev. Hazal Deliceçaylı-Ferda Keskin, Ayrıntı Yayınları, 1997];

Pour une critique de l’économie politique du signe [1972];

Le Miroir de la Production [1973; Üretimin Aynası, Çev. Oğuz Adanır, Dokuz Eylül Yayınları, 1998];

L’échange Symbolique et la Mort [1976; Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002];

Oublier Foucault [1977; Foucault’yu Unutmak, Çev. Oğuz Adanır, Dokuz Eylül Yayınları, 1998];

L’effet Beaubourg [1976];

A l’Ombre des Majorités Silencieuses [1978; Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu, Çev. Oğuz Adanır, Ayrıntı Yayınları, 1991];

Le P.C. ou les Paradis Artificiels du Politique [1978];

De la Séduction [1981; Baştan Çıkarma Üzerine, Çev. Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yayınları, 2005];

Simulacres et Simulation [1981; Simülakrlar ve Simülasyon, Çev. Oğuz Özügül, Dokuz Eylül Yayınları, 1998];

Les Stratégies Fatales [1983];

La Gauche Divine [1984];

Amérique [1986; Amerika, Çev. Yaşar Avunç, Ayrıntı Yayınları 1996];

L’autre par lui-même [1987];

La Transparence du Mal [1990; Kötülüğün Şeffaflığı-Aşırı Fenomenler Üzerine Bir Deneme , Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, 1995];

Cool Memories I-II [1990; Siyah ‘An’lar, Çev. Ayşegül Sönmezay, Ayrıntı Yayınları, 1999];

La Guerre du Golfe n’a pas eu Lieu [1991];

L’illusion de la Fin [1992];

Le Crime Parfait [1994; Kusursuz Cinayet, Çev. Necmettin Sevil, Ayrıntı Yayınları, 1998];

Cool Memories III-IV (1990/2000) [1995-2000; Cool AnılarIII-IV (1990-2000), Çev. Yaşar Avunç, Ayrıntı Yayınları, 2002].

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar