Hit enter after type your search item
Bilgi Rehber

Ansiklopedik Bilgi

Home / Nedir / Robotik Kodlama

Robotik Kodlama

/
/
/
543 Views

Robotik, mekanik malzemeler, motorlar, sensörler, motorlar ve programlama ile ilgili kavramları kapsayan geniş bir bölümü oluşturmaktadır. Günümüzde robotik alanda artan popülerlik ile beraber eğitsel robotik kavramı ortaya çıkmıştır. Eğitsel robotik kitleri ile robotik çalışmalar ilkokuldan liseye tüm kademelerde yaygınlaşmaya başlamıştır.

Robotik Kodlama Eğitimi

Eğitsel robotik uygulamalar eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin ilgilerini ve derse karşı merak düzeylerini arttırmaktadır. Ayrıca robotik çalışmalar 21. yy. da sahip olunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazanılmasında da etkili bir rol üstlenmektedir. Eğitsel robotik çalışmalar öğrencilerin somut nesnelerle bir arada olmasına imkân sağlamaktadır. Böylece öğrenciler, gerçek hayatta ki problemleri ile tanışmaktadır. Ayrıca robotların karşı tarafa kısa sürede geri bildirim vermesi eğitsel robotların en büyük avantajlarından biridir.

Kodlama eğitimi ile ilgili yapılan bazı çalışmalarda, erken yaşlarda öğrencilerin soyutlama becerilerinin yeterli olmaması nedeniyle programlama eğitiminin başarılı bir şekilde verilmesi mümkün kılmamaktadır. Programlama eğitiminde birer engel olarak karşımıza çıkan; çocuklarda soyut kavramların öğretilemeyeceği, programlamanın gençlerin ilgi alanlarına hitap etmemesi gibi engellerin, ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde(MIT) Yaşam Boyu Okul Öncesi Grubu tarafından hazırlanan Scratch yazılımı ile aşılabildiğine ilişkin araştırma sonuçlarında örnekler mevcuttur. Scratch for Arduino programı, Scratch programına Arduino’ya bağlı sensörleri ve aktüatörleri yönetmek için yeni bloklar sağlayan bir Scratch modifikasyonudur (Scratch for Arduino). Blok temelli programlama yapılarından olan Scratch kullanılarak düzenlenen kodlama etkinlikleri ile ilgili elde edilen bulguların Scratch’in bir modifikasyonu olan Scratch for Arduino ile düzenlenen kodlama etkinliklerinde de benzer şekilde elde edilmesi beklenmektedir.

Çalışmalarında, çocuklara ve ailelerine yönelik düzenledikleri Workshoplar, okul sonrası merkezlerinde ve bir robotik kursunda elde ettikleri deneyimlere dayanarak robotik kodlama etkinlik örnekleri hazırlamışlardır. Etkinlikler, bir tema çevresinde oluşturulan, sanatsal etkinliklerle mühendisliğin harmanlandığı, ortaya çıkarılan ürünün hikayesinin oluşturulduğu ve son olarak seçilen bir yerde ürünlerin sergilendiği ve ürünlerin hikayelerinin anlatıldığı etkinlikler olarak tasarlanmıştır. Özetle etkinlikler şu dört temel strateji takip edilerek tasarlanmıştır;

  1. Temalara odaklanma
  2. Sanat ve mühendisliği birleştirme
  3. Hikâye anlatımı teşvik etme
  4. Yarışmalardan ziyade sergiler düzenlemek.

Sonuç olarak, robotik etkinliklerinin zengin eğitim fırsatları sunduğu, ancak bu etkinliklerin kullanılan robotik materyalin tasarlanış amacıyla sınırlı olabildiğine dikkat çekilmiştir. Otomobil, araç ve mobil robotların bazı gençlerin ilgisini çekerken, bazı gençlerin ilgisini daha çok sanat, müzik ve hikâye anlatımına yönelik etkinliklerin çektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin gruplar halinde çalışmasını sağlarken, benzer ilgi alanına sahip olanların kendilerine uygun bir tema etrafında aynı grupta yer almalarının sağlanmasının önemli olabileceği belirtilmiştir.

Okullarda ise robotik kodlama etkinliklerine ilişkin uygulama örnekleri henüz çok yeni başlamıştır. Son birkaç yıldır ders dışı etkinlikler tarzında hafta sonu kursları ve maker kulüpleri gibi ortamlarda robotik kodlama etkinliklerinin gerçekleştirildiği görülmektedir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This div height required for enabling the sticky sidebar